• (051) 810 - 690
 • info@bolnicagradiska.ba
 • facebook
 • Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages
  Filter by Categories
  Bez Kategorije
  Ginekologija i akušerstvo
  Hirurgija
  Interna medicina
  Kardiologija
  korona
  Laboratorijska dijagnostika
  Neuropsihijatrija
  Novosti
  Onkologija
  Opšte
  Pedijatrija
  Prijemno urgentni trakt
  Pulmologija
  Radiologija
mail prijava
  • 03 01 2017

  Stres-eho test

  Stres-eho test je neinvazivna dijagnostička procedura za otkrivanje koronarne bolesti kod bolesnika sa suspektnom anginom pektoris. Takođe, koristi se i za stratifikaciju rizika kod bolesnika sa već poznatom koronarnom bolešću, radi izdvajanja visoko rizičnih za nastanak novih koronarnih događaja.

  Koristi se u situacijama kada je kod pacijenta ergometrija kontraindikovana ili kada je ergometrijski test neodređen, obzirom na veću senzitivnost i specifičnost stres-eho testa od ergometrije.

  U JZU bolnica Gradiška radiće se oba tipa stres-eho testa: ergo-eho test i  dobutaminski stres-eho test, kako na ishemiju tako i na vijabilnost miokarda.

  Znaćaj stres-eho testa je u ranoj detekciji koronarne bolesti, povećanju efikasnosti lečenja, prevenciji komplikacija i poboljšanju ishoda, odnosno  preživljavanju pacijenata sa koronarnom bolešću.