• (051) 810 - 600
 • info@bolnicagradiska.ba
 • Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages
  Filter by Categories
  Bez Kategorije
  Ginekologija i akušerstvo
  Hirurgija
  Interna medicina
  Kardiologija
  Laboratorijska dijagnostika
  Neuropsihijatrija
  Novosti
  Onkologija
  Opšte
  Prijemno urgentni trakt
  Pulmologija
  Radiologija
mail prijava
  • 22 11 2017
  Nove radiološke usluge u JZU Bolnici Gradiška

  Nove radiološke usluge u JZU Bolnici Gradiška

  JZU Bolnica Gradiška sa 01.12.2017.godine počinje sa pružanjem nove usluge iz oblasti radiologije-KT kolonografije.

  Nova dijagnostička procedura sprovodiće se korištenjem prostornih i kadrovskih kapaciteta JZU Bolnice Gradiška.

  Usluge mogu koristiti osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja sa područja čitave Republike Srpske, kao i lica koja nisu osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja prema komercijalnim cijenama.

   

  Bitne informacije za  pacijente :

   

  Šta je KT-kolonografija?

  KT-kolonografija (kolonografija kompjuterizovanom tomografijom) je radiološka dijagnostička metoda snimanja debelog crijeva, gdje se za dobijanje slike koristi kombinacija rada rendgenskog uređaja i složene kompjuterske obrade podataka.

   

  Da li postoji rizik po pacijenta?

  Doza zračenja kojoj je pacijent izložen u toku ovog pregleda zavisi od dužine trajanja pregleda i vrste pregleda . Za snimanje  koristimo protokol sa niskom dozom zračenja .

  Efektivna doza je nekoliko puta manja u komparaciji sa irigografijom.

   

  VAŽNO!!! Obavezno upozoriti ljekara o mogućoj trudnoći jer primjena zračenja u trudnoći može štetiti plodu. Ako planirate trudnoću, najbolje bi bilo obaviti pregled u prvih 10 dana menstrualnog ciklusa da bi se izbjeglo štetno dejstvo zračenja na eventualnu početnu trudnoću.

  Takođe je moguća pojava ,mada veoma rijetko, alergijskih reakcija na kontrastno sredstvo (boju).

   

  Kako se pripremiti za pregled?

  Da bi se ova pretraga uspješno izvršila, neophodno je da  debelo crijevo bude potpuno ispražnjeno.

  Potreban je čist, suv i distendiran kolon, odnosno dobra priprema pacijenta za pregled.

   

  Priprema se sastoji od dijete, čišćenja kolona i označavanja fecesne mase i fecesne tečnosti.

  Za označavanje fekalne mase i tečnosti  koristi se oralno barijum ili hiperosmolarni ili izoosmolarni jodni rastvor(fecal tagging ili facal fluid tagging ). Ovi kontrasti se mješaju sa zaostalom stolicom i tečnoscu u kolonu (nakon pripreme) i obilježavaju ih.

   

  Zato je pacijent , prije dolaska na pregled , dužan  obaviti odgovarajuću pripremu koja se sastoji  iz sljedećeg:

   

  1.Tri dana prije zakazanog termina pregleda  dijetalna ishrana .

   

  Preporuke za dijetalnu ishranu:

  Nemojte uzimati sljedeće namirnice: svježe voće i svježe povrće, pasulj, kupus (jer sadrže celulozu i nadimaju), pečeno i suvo meso, te mlijeko i mliječne proizvode. zacinjeni sirevi, zacini, integralni hleb,krekeri,zitarice,kokice,senf,dzem,luk.

   

  Možete jesti npr. kuvano voće i povrće, kuvano meso i ribu, jaja i hljeb.

   Možete piti vodu, negazirane sokove, kafu, čajeve

   

  2.Zatim , nabavite u apoteci sredstvo  Fortelax ili Coloclens sirup . Javite se na šalter Službe  za  radiologiju JZU Bolnice Gradiška dva – tri dana prije pregleda, i dobićete pripremljenu tečnost-suspenziju  za KT-kolonografiju  i u  pismenoj formi  upustva za korištenje.

   

  3.Dan prije pretrage (18-20 sati prije termina pregleda), pacijent pije smjesu suspenzije za KT kolonografiju  I  Fortelax ili Coloclens sirupa, i to prema uputstvu za uzimanje Fortelax/Coloclens sirupa.

   

  4.Na sam dan pregleda, pacijent ne smije konzumirati ni hranu ni piće dok se pregled ne obavi.

  Ujutro na pregled obavezno doći natašte!!!

  Slike koje se dobiju ovakvim pregledom imaju veću dijagnostičku vrijednost.

   

  5.Obavezno ponesite važeću uputnicu,   dokumentaciju (u formi slike i teksta) vezanu za Vaš medicinski pregled

  Ukoliko niste adekvatno pripremljeni, pregled se neće obaviti!

   

   

  Šta vas očekuje prije i u toku pregleda?

   Tok pregleda

  • Strogo se pridržavajte uputstava koje Vam daje medicinsko osoblje!
  • Medicinska sestra/tehničar će Vas uvesti u kabinu za presvlačenje, gdje se morate skinuti u potpunosti i obući odjeću za pregled.
  • Nakon ulaska u snimaonu, leći ćete na sto za pregled koji se pokreće tokom pregleda i ulazi u „tunel“ aparata.
  • Medicinska sestra/tehničar će vam 15 minuta prije pregleda aplicirati intravenoznu injekciju Buscopan-a radi bolje relaksacije debelog crijeva i kvalitetnijeg pregleda (osim ukoliko nemate visok očni pritisak, što je kontraindikacija za Buscopan).
  • Ukoliko imate visok očni pritisak, obavezno to recite medicinskom osoblju, jer u tom slučaju ne možete primiti injekciju Buscopan-a potrebnu za bolju relaksaciju debelog crijeva i efikasniji pregled.
  • Nakon toga će Vam u debelo crijevo plasirati gumenu cjevčicu, kroz koju ubrizgava vazduh u debelo crijevo. Ovaj postupak može biti malo neugodan.
  • Pregled se najčešće radi bez intravenske aplikacije kontrasnog sredstva (osim u nekim slučajevima kod postoperativnih pacijenata). Ukoliko to pregled zahtijeva, medicinska sestra će Vam plasirati braunilu u venu i aplicirati kontrastno sredstvo (boju).
  • Snimanje se vrši dok pacijent leži na leđima a potom i na stomaku
  • Veoma je važno da tokom čitavog pregleda budete mirni jer i najmanji pokret narušava kvalitet slike.
  • Pri pregledu male djece, zatim kod nemirnih pacijenata te kod pacijenata sa strahom od zatvorenog prostora, pregled se vrši u anesteziji pod kontrolom anesteziološkog tima.
  • Po završetku pregleda, sestra/tehničar vam pomaže da odete do toaleta i kabine za presvlačenje.

   

   

  Kako preuzeti nalaz?

  • Putem telefona 051 / 810-622 možete se informisati o tome kad da dođete po nalaz i prateću medicinsku dokumentaciju.
  • Pacijent ili ovlaštena osoba javlja se osoblju na pultu u službu za radiologiju JZU Bolnica Gradiška  i preuzima nalaz.

  Ako ste hospitalizovani , nalaz ne preuzimate Vi, već se nalaz  dostavlja na odjeljenje službenim putem.

Kontaktirajte nas
close slider