• (051) 810 - 690
 • info@bolnicagradiska.ba
 • facebook
 • Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages
  Filter by Categories
  Bez Kategorije
  Ginekologija i akušerstvo
  Hirurgija
  Interna medicina
  Kardiologija
  korona
  Laboratorijska dijagnostika
  Neuropsihijatrija
  Novosti
  Onkologija
  Opšte
  Pedijatrija
  Prijemno urgentni trakt
  Pulmologija
  Radiologija
mail prijava

Osnovni Podaci o Ustanovi

JZU bolnica Gradiška, je regionalna bolnica koja pruža zdravstvene usluge stanovništvu sledećih opština:

Gradiška, Srbac, i djelimično opštine Kozarska Dubica i Laktaši.

JZU bolnici Gradiška pripada oko 105.000 stanovnika pomenutih opština.

Shodno Uredbi o planu mreže zdravstvenih ustanova, Gradiška bolnica ima 202 bolničkih kreveta.

Smještena je u 3 objekata (Stara bolnica, Nova bolnica i Zgrada poliklinike).

Istorijat

Početakom XX vijeka tačnije 1904. godine u izvještaju Predstavnika Zemaljske vlasti austrijskog generala Eugena o opštini Gradiška, prvi put  se pominje Opštinska ambulanta u kojoj radi Gradiščanin dr Jovan Malić.

Tokom 30-tih godina XX vijeka u Opštini Gradiška se otvara Dom narodnog Zdravlja, današnja zgrada Laboratorije.

1939. godine počelo se sa izgradnjom Banovinske bolnice, današnjeg Doma zdravlja.

1946. godine u pomenutom objektu otvra se bolničko odjeljenje sa 15 kreveta.

1956. godine Dom narodnog zdravlja mijenja naziv u Dom zdravlja  a 10 godina kasnije osniva se i počinje sa radom Medicinski centar.

1972. godine počelo se sa izgradnjom nove moderne bolničke zgrade.

Od 1972. godine pa do 2011. godine nije bilo značajnihi ulaganja u prostorne kapacitete bolnice.

Misija, Vizija i Vrijednosti JZU Bolnica Gradiška

Javna zdravstvena ustanova Bolnica Gradiška je zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite koja pruža sveobuhvatnu, kontinuiranu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svim dobnim i polnim grupama stanovništva koji žive na prostoru regije koju pokrivamo.
Primjenom najnovijih tehnoloških dostignuća, sprovođenjem aktivnosti usklađenim sa politikama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Vlade Republike Srpske obezbjeđujemo najbolje metode u pružanju zdravstvenih usluga, poštujući zahtjeve pacijenata u cilju bržeg i efikasnijeg liječenja.

Javna zdravstvena ustanova Bolnica Gradiška teži da postane lider u oblasti pružanja kvalitetnih zdravstvenih usluga, kao i u oblasti reforme zdravstvenog sistema Republike Srpske.
Cilj nam je da kroz kontinuirani razvoj dostignemo evropske standarde u pružanju zdravstvenih usluga i postanemo ustanova akreditovana od strane Agencije za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske.
Cilj nam je da kroz saradnju i partnerske odnose sa drugim zdravstvenim ustanovama radimo na izgradnji i poboljšanju sistema zdravstvene zaštite.

Vrijednosti Javne zdravstvene ustanove Bolnica Gradiška su kontinuirana posvećenost i poštovanje prema pacijentima, sistemsko razmišljanje, integritet i posvećenost menadžmenta, kreativnost, timski rad, otvorenost prema zajednici i unapređenje odnosa za dobrobit korisnika zdravstvenih usluga.