• (051) 810 - 600
 • info@bolnicagradiska.ba
 • Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages
  Filter by Categories
  Bez Kategorije
  Ginekologija i akušerstvo
  Hirurgija
  Interna medicina
  Kardiologija
  Laboratorijska dijagnostika
  Neuropsihijatrija
  Novosti
  Onkologija
  Opšte
  Prijemno urgentni trakt
  Pulmologija
  Radiologija
mail prijava
  • 17 03 2020
  Obavještenje za pacijente

  Obavještenje za pacijente

  Odgađaju se svi elektivni specijalistički ambulantni pregledi u specijalističkim ambulantama JZU Bolnice Gradiška.

  Pacijent koji smatra da mu je potreban ambulantni specijalistički pregled dužan se javiti svom porodičnom doktoru ili u službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlјa, koji odlučuje da li je pacijentu potreban hitan specijalistički ambulantni pregled. Ukoliko je pacijentu potreban hitan specijalistički pregled, u radno vrijeme, porodični doktor/doktor iz hitne pomoći, uz predhodnu konsultaciju sa doktorom specijalistom kojem ga upućuje, upućuje pacijenta u specijalističku ambulantu.

  Van redovnog radnog vremena pacijent kojem je potreban hitan specijalistički pregled se upućuje u Službu prijemno-urgentnog trakta bolnice sa bolničkom uputnicom, uz predhodnu konsultaciju sa doktorom specijalistom kojem ga upućuje .

  Ukoliko pacijent smatra da mu je potreban pregled i konsultacija specijaliste određene grane medicine, pacijent se telefonski konsultuje sa doktorom specijalistom.

  Telefonske konsultacije sa pacijentima obavlјaće se svakim radnim danom na sledeće brojeve telefona:

  • Ambulanta opšte hirurgije: 051-810-634, od 09,00-13,00 časova,
  • Internistička ambulanta: 051-810-664, od 09,00-13,00 časova,
  • Ortopedska ambulanta: 051-810-655, od 09,00-13,00 časova,
  • Urološka ambulanta: 051-810-686, od 09,00-13,00 časova,
  • Dermatovenerološka ambulanta: 051-810-640, od 09,00-13,00 časova,
  • Oftalmološka ambulanta: 051-810-612, od 09,00-13,00 časova,
  • ORL ambulanta: 051-810-635, 051-810-620, od 09,00-13,00 časova,
  • Neuorološka ambulanta: 051-810-632, od 09,00-12,00 časova,
  • Psihijatrijska ambulanta: 051-810-632, od 09,00-12,00 časova,
  • Ambulanta za kliničku psihologiju: 051-810-695, od 09,00-12,00 časova,
  • Ginekološko-akušerska ambulanta: 051-810-660, od 09,00-13,00 časova,
  • Fizijatrijska ambulanta: 051-810-671, od 09,00 13,00 časova,
  • Pulmološka ambulanta: 051-810-684, od 09,00-13,00 časova.
Kontaktirajte nas
close slider