• (051) 810 - 600
 • info@bolnicagradiska.ba
 • facebook
 • Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages
  Filter by Categories
  Bez Kategorije
  Ginekologija i akušerstvo
  Hirurgija
  Interna medicina
  Kardiologija
  korona
  Laboratorijska dijagnostika
  Neuropsihijatrija
  Novosti
  Onkologija
  Opšte
  Prijemno urgentni trakt
  Pulmologija
  Radiologija
mail prijava

Misija, Vizija i Vrijednosti JZU Bolnica Gradiška

Misija

Javna zdravstvena ustanova Bolnica Gradiška je zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite koja pruža sveobuhvatnu, kontinuiranu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svim dobnim i polnim grupama stanovništva koji žive na prostoru regije koju pokrivamo.

Primjenom najnovijih tehnoloških dostignuća, sprovođenjem aktivnosti usklađenim sa politikama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Vlade Republike Srpske obezbjeđujemo najbolje metode u pružanju zdravstvenih usluga, poštujući zahtjeve pacijenata u cilju bržeg i efikasnijeg liječenja.

Vizija

Javna zdravstvena ustanova Bolnica Gradiška teži da postane lider u oblasti pružanja kvalitetnih zdravstvenih usluga, kao i u oblasti reforme zdravstvenog sistema Republike Srpske.

Cilj nam je da kroz kontinuirani razvoj dostignemo evropske standarde u pružanju zdravstvenih usluga i postanemo ustanova akreditovana od strane Agencije za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske.

Cilj nam je da kroz saradnju i partnerske odnose sa drugim zdravstvenim ustanovama radimo na izgradnji i poboljšanju sistema zdravstvene zaštite.

Vrijednosti

Vrijednosti Javne zdravstvene ustanove Bolnica Gradiška su kontinuirana posvećenost i poštovanje prema pacijentima, sistemsko razmišljanje, integritet i posvećenost menadžmenta, kreativnost, timski rad, otvorenost prema zajednici i unapređenje odnosa za dobrobit korisnika zdravstvenih usluga.

Kontaktirajte nas
close slider